Friday, December 16, 2022

FUNDASAUN MAHON FASILITA TREINAMENTU MoneyMinded BA STAFF FONGTIL

FONGTIL-MAHON Fasilita Treinamentu Money Minded


๐—ฆ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—™๐—ฒ๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ, ๐Ÿญ๐Ÿฒ ๐——๐—ฒ๐˜‡๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐˜‚ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ, ๐—˜๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐˜‚ ๐—™๐—ข๐—ก๐—š๐—ง๐—œ๐—Ÿ ๐—–๐—ฎ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ถ, ๐——๐—ถ๐—น๐—ถ

Fundasaun Many Hands One Nation (MAHON);  Liu husi Servisu Advocacia Apoiu Ofisial Finansas husi FONGTIL  fasilita Treinamentu MoneyMinded ba funsionariu Sira iha edifisiu Forum ONG Timor Leste (FONGTIL), ho Objetivu  Hasae Funsionariu sira Nia koรฑesimentu oinsa poupa Osan,oinsa halo Planu ba futuru Tuir Konseitu SMART hodi ๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’‹๐’Š ๐‘ถ๐’ƒ๐’‹๐’†๐’•๐’Š๐’—๐’– ๐’๐’ ๐‘ด๐’†๐’‰๐’Š ๐’ƒ๐’‚ ๐‘ญ๐’–๐’•๐’–๐’“๐’–

Treinamentu ne halao tanba treinador Sira Hetan Ona Akreditasaun depois de halo Treinamento ToT Husi Banku ANZ nebe fasilita husi Lead Fasilitator MoneyMinded Sr.a ๐—ฆ๐—ฟ๐—ฎ. ๐—๐—ฒ๐—ป๐—ป๐—ถ๐—ฒ ๐—๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฒ 

Iha intervensaun Diretor Ezekutivu FONGTIL ๐—ฆ๐—ฟ. ๐—ฉ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—บ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฃ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ hato’o apresiasaun ba fasilitador Ofisial finansas FONGTIL no hetan mos apoiu fasilita husi ๐—ฆ๐—ฟ. ๐—–๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ถ๐—ป ๐—š. ๐—ฑ๐—ฒ ๐—๐—ฒ๐˜€๐˜‚๐˜€ ๐—ต๐˜‚๐˜€๐—ถ ๐—ข๐—ฟ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ฎ๐˜€๐—ฎ๐˜‚๐—ป ๐— AHON Training ๐—–๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ ne'ebรฉ aplika hikas treinamentu ne’e no Fasilita ba Staf FONGTIL ho klean liu tan kona ba oinsa Jere Osan ida efektivu liu husi Money Minded.

Atividade ne’e mรณs Ofisialmente abertura husi Lead Fasilitator husi ANZ Bank Timor Leste ๐—ฆ๐—ฟ๐—ฎ. ๐—๐—ฒ๐—ป๐—ป๐—ถ๐—ฒ ๐—๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฒ, iha nia Intervensaun hateten katak Apresia ba FONGTIL nia tempu ne'ebรฉ konsege realiza treinamentu ne’e, no nia mรณs informa katak Fasilitador sira ne'ebรฉ tuir ona treinamentu ne’e mesak kualifikadu ho sertifikadu aprovadu, nune'e nia fiar katak sira bele fasilita no fahe matรฉria sira ho di'ak ba partisipantes sira hotu.

Treinamentu ne’e hetan partisipasaun mรกsimu no Ativu husi Staff sira hotu, no Vontade di'ak tebes atu aprende durante prosesu treinamentu husi inรญsiu to’o Remata ho tatal partisipante 22 Kompostu Husi Feto 11 no Mane 11

MoneyMided ne rasik Hanesan Programa Literasia Husi Banku ANZ no Treinamentu ne rasik Realiza tanba servisu hamutuk entre Banku ANZ,Counterpart International ho nia parseiro sira ba programa USAID|Timor Leste NGO Advocacy for Good Governance Activity

 

R&A-Ekipa MAHON 2022

Noticia relevante : FONGTIL ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐—ฟ๐—ฒ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜‚ ๐— ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜† ๐— ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฏ๐—ฎ ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ณ ๐˜€๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ

MAHON

Author & Editor